Sundhedssektoren

Sundhedssektoren – sundhedsfaciliteter og plejeboliger

Hvor vigtig er dine patienters sikkerhed? KAG Safety Rail er en innovativ, rentable løsning til at højne patienter, beboer og ansattes sikkerhed og komfort.

At forbedre helbredet og trivslen – og fremme livskvaliteten er nogle af hospitalernes og plejeboligernes hovedopgaver.

Ved at stille de rigtige støtteredskaber og sikkerhedsforanstaltninger til rådighed, kan man forebygge ulykker og skader samtidig med at man fremmer restitution, bevægeligheden og uafhængigheden.

Derudover er KAG Safety Rail nemme at rengøre, hvilket er en vigtig faktor i denne branche, fordi det højner hygiejnen og minimerer bakterievæksten i sundhedsfaglige områder.

 

Vi er stolte af at kunne hjælpe syge, skrøbelige og aldrende mennesker og personalet omkring dem med at leve et liv med større tillid til sikkerheden.


KAG Safety Rail produkterne inkluderer:

  • Gelændere (til støtte ved bevægelse, træning og i våde områder som f.eks. i pools til hydro terapi)
  • Gelændere i baderum og ved toiletter
  • Gelændere ved senge
  • Handicapgelændere
  • Håndklædeholdere
  • sikkerhedsbalustrader

Bliv forhandler af KAG produkter

Acurail leder efter forhandlere af KAG produkter til det europæiske marked. Det betyder bl.a., at maskinen, som omdanner runde standardrør til KAG rør, kan blive en del af dit produktionsapparat.

Læs mere